Konsultacje

W jakim obszarze pomagam?

 • Stany lękowe (Nerwice)
  – Lęk uogólniony – zamartwianie, nieustannie towarzyszący niepokój
  – Lęk napadowy – ataki paniki wraz z towarzyszącym „lękiem przed lękiem”
 • Stany depresyjne
 • Objawy psychosomatyczne
 • Strata (żałoba, rozstania)
 • Codzienny stres
 • Brak porozumienia w relacjach
 • Obniżona samoocena
 • Kryzys związany z chorobą własną lub bliskiej osoby
 • Kryzys związany ze wczesnym rodzicielstwem

W jaki sposób udzielam wsparcia?

Pracuję głównie w oparciu o terapię poznawczo – behawioralną, w tym szczególnie bliska jest mi Racjonalna Terapia Zachowań, dzięki której po odpowiednim wprowadzeniu klient sam lub przy odrobinie mojej pomocy może zmienić dysfunkcyjne przekonania powodujące  emocjonalny ból, w tym lęk lub smutek. Jest to bardzo skuteczna i przystępna metoda, którą klienci w dość szybki sposób przyswajają, aby móc z powodzeniem stosować w codziennym życiu. Ponadto bliskie jest mi skupienie na życiu pełnym uważności, akceptacji, wdzięczności, życzliwości i troski o samego siebie. Staram się również przekazać korzyści płynące z różnych technik relaksacyjnych i medytacyjnych. Bardzo ważnym aspektem jest znajomość kwestii związanych ze stylem życia (m.in. odżywiania, aktywności fizycznej, odpoczynku), który ma ścisły związek ze zdrowiem psychicznym, a w szczególności z lękami i stanami depresyjnymi. Na sesjach można się również spodziewać niezbędnego według mnie wątku psychoedukacyjnego, dzięki czemu klienci mogą lepiej poznać naturę działania swojego umysłu i emocji z tym związanych.

Jakiej atmosfery można się spodziewać?

Mogę zagwarantować pełną empatię oraz zrozumienie. Zapewnienie przestrzeni na wszelką potrzebę omówienia wszystkiego, co ważne. Otwartość i brak oceniania. Intymność i anonimowość, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Forma

Sesje prowadzone są w gabinecie przy ul. Andersa 12 w Iławie, w budynku obecnego Inkubatora Technologicznego. W przypadku osób, które nie mogą z różnych przyczyn dojechać do gabinetu, możliwa jest wizyta domowa. Udzielam także konsultacji  poprzez Skype. Możemy porozmawiać widząc się wzajemnie, lecz jeśli preferujesz większą anonimowość, możliwa jest również rozmowa głosowa lub poprzez komunikator tekstowy.  W przypadku decyzji na kontynuowanie sesji, dobór formy wsparcia oraz długości spotkań zależy ściśle od potrzeb klienta.

Cennik

 • Sesja indywidualna dla osób dorosłych – 50 min./ 100 zł
 • Sesja indywidualna dla młodzieży szkolnej  (16+) oraz studentów – 50 min./ 80 zł
 • Sesja dla par – 90 min./120 zł
 • Wizyta domowa – w zależności od odległości od Iławy – 110 zł

Płatności można dokonać bezpośrednio lub wpłacając na konto:

Gabinet Wsparcia Psychologicznego
Magdalena Kowalska
40116022020000000453699542 (Millennium Bank)

Jeśli z powodów finansowych nie możesz sobie aktualnie pozwolić na konsultacje w oferowanych kwotach, zachęcam do kontaktu. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie.