Konsultacje

W jakim obszarze pomagam?

 • Stany lękowe
 • Stany depresyjne
 • Wahania nastroju
 • Objawy psychosomatyczne
 • Strata (żałoba, rozstania)
 • Codzienny stres
 • Brak porozumienia w relacjach
 • Obniżona samoocena i poczucie własnej wartości
 • Kryzys związany z chorobą własną lub bliskiej osoby
 • Kryzys związany ze wczesnym rodzicielstwem

W jaki sposób udzielam wsparcia?

Pracuję głównie w oparciu o nurt poznawczo – behawioralny, w tym szczególnie bliska jest mi Terapia Akceptacji i Zaangażowania oraz Racjonalna Terapia Zachowań. Jestem także praktykiem Brainspotting,  rewolucyjnej metody leczenia traumy oraz szerokiej gamy problemów psychosomatycznych. Ponadto bliskie jest mi skupienie na życiu pełnym uważności, akceptacji, wdzięczności, życzliwości i troski o samego siebie. Staram się również przekazać korzyści płynące z różnych technik relaksacyjnych i medytacyjnych. Bardzo ważnym, przekazywanym przeze mnie aspektem jest znajomość kwestii związanych ze stylem życia (m.in. odżywiania, aktywności fizycznej, odpoczynku), który ma ścisły związek ze zdrowiem psychicznym. Na sesjach można się również spodziewać niezbędnego według mnie wątku psychoedukacyjnego, dzięki czemu klienci mogą lepiej poznać naturę działania swojego umysłu i emocji z tym związanych.

Jakiej atmosfery można się spodziewać?

Mogę zagwarantować pełną empatię oraz zrozumienie. Zapewnienie przestrzeni na wszelką potrzebę omówienia wszystkiego, co ważne. Otwartość i brak oceniania. Intymność i anonimowość, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Forma

Sesje prowadzone są w gabinecie przy ul. Kopernika 4c/8a. W przypadku osób, które nie mogą z różnych przyczyn dojechać do gabinetu, możliwa jest wizyta domowa. Udzielam także konsultacji  poprzez Skype. Możemy porozmawiać widząc się wzajemnie, lecz jeśli preferujesz większą anonimowość, możliwa jest również rozmowa głosowa. W przypadku decyzji o kontynuowaniu sesji, dobór formy wsparcia oraz długości spotkań zależy ściśle od potrzeb klienta.

Cennik

 • Sesja indywidualna dla osób dorosłych – 50 min:
  Pierwsza konsultacja: 150 zł
  Kolejne sesje: 130 zł
 • Sesja indywidualna dla młodzieży szkolnej  (15+) oraz studentów do 25 roku życia – 50 min: Pierwsza konsultacja: 130 zł
  Kolejne sesje: 110 zł
 • Wizyta domowa ma terenie Powiatu Iławskiego – 150 zł

Płatności można dokonać bezpośrednio lub wpłacając na konto:

Gabinet Wsparcia Psychologicznego
Magdalena Kowalska
73 1050 1764 1000 0097 3098 7816 (ING Bank Śląski)

Jeśli z powodów finansowych nie możesz sobie aktualnie pozwolić na konsultacje w oferowanych kwotach, zachęcam do kontaktu. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie.